Befejeződött az aláírásgyűjtés – 3115 aláírással!

Mi a következő lépés? Kérésüknek megfelelően a 2700 aláírás helyett több, mint 3000 aláírást terjesztünk Sepsiszentgyörgy vezetői elé.

Elvárjuk, hogy választott vezetőink rövid időn belül konkrét, tényszerű cselekedetekben tegyenek eleget a lakósság elvárásainak, ami a város forgalmi rendjének normalizálását illeti.

Melyek is lennének ezek a lépések? Ide kattintva olvashatod.

A Civil Hang Sepsiszentgyörgy lakóinak állandó fóruma kíván lenni: a helyi közösségi élet érdekeit szolgáló nyilvános tájékoztatás, eszmecsere helye.

A magát szabadnak érző civil hangja nyílt és megfontolt, semmi köze a pusmogó elégedetlenséghez, gyanúsítgatáshoz, a „soha semmi nem tetszik” tehetetlenségéhez.

Hangot adunk véleményünknek!

A fórum indításának hátterében az elmúlt évtizedek tapasztalata áll: a helyi közösség érdekeinek szolgálatáért működtetett és (a mi adónkból is) fizetett hivatalok, intézmények nem ismerik kellőképpen közösségünk igényét, elképzelését, ízlését.

Célunk pontosan ezeknek a konkrét elvárásoknak az ismertetése és eljuttatása az ezért felelős személyhez, hivatalhoz. Ha ezt megtesszük, joggal várjuk el, hogy a minket érintő döntések valóban a mi érdekeinket szolgálják, azok indokoltságáról tájékoztassanak bennünket, biztosítsanak lehetőséget a döntések előkészítésében való részvételhez.

Általánosságok helyett konkrét helyhez, időhöz, eseményhez kapcsolódó észrevételekre számítunk. Nyilvánosságot biztosítunk a (fotóval, bármely írott anyaggal) dokumentált észrevételnek, kérésnek, javaslatnak. Szeretnénk elérni, hogy azok, akik élhető városról beszélnek, ismerjék pontosan, több nézőpontból megközelítve, hogy mit tapasztal, mit él meg a mindennapok valóságában a városlakó.

A Civil Hang máris több szakma, társadalmi csoport, korosztály tudására és élettapasztalatára alapozhat. Bízunk a közösségi kommunikációban részt vállaló civilek jobbító szándékú, hatékony közreműködésében, ennek nyomán pedig az eredményességben: a változásban.